Zwam, zwam bestrijden en zwambestrijding

/Zwam, zwam bestrijden en zwambestrijding
Zwam, zwam bestrijden en zwambestrijding2019-04-23T14:50:48+02:00

Voordat er een zwambestrijding uitgevoerd kan worden moet er eerst een uitgebreide zwaminspectie worden gedaan. Deze zwaminspectie is kosteloos en geheel vrijblijvend. Dit is nodig omdat een zwamaantasting vaak een ingewikkeld geheel kan zijn en moeilijk te constateren is.

Zwam is een verzamelnaam voor alle soorten houtaantastende schimmels. Wanneer u hout ziet wat is verrot is dat een gevolg van een aantasting van een houtrotverwekkende schimmel, oftewel zwam.  De bekendste en beruchtste zwammen zijn de kelderzwam en de huiszwam. Onder ideale omstandigheden kunnen beide soorten de houten vloerconstructies ernstig aantasten. Alle houtaantastendeschimmels hebben op de eerste plaats vocht nodig om zich te ontwikkelen en te groeien.

bestkil_ongediertebestrijding_zwam3Bij een zwamaantasting van de houten vloeren in de kruipruimte moet al het aangetaste houtwerk minstens 1 meter voorbij de aantasting worden verwijderd. De houten delen die kunnen blijven zitten en al het nieuwe aangebrachte houtwerk dienen te worden behandeld met een zwambestrijdingsmiddel.

Wanneer blijkt dat de zwam ook ernstig op en in de muren zit zullen deze moeten worden geïnjecteerd om zodoende deze ook af te laten sterven. Soms loopt de zwam onder de stuclaag door naar boven, deze stuclaag zal tot 50 cm. boven de laatste aantasting moeten worden verwijderd. Eventueel zal bij zeer ernstige zwamproblemen de bovenste grondlaag moeten worden afgegraven en aangevuld met scherp zand dat ook weer ingespoten wordt met een zwambestrijdingsmiddel.

Uiterlijk van zwam

Kelderzwam is te herkennen aan de zeer dunne schimmeldraden van 1 à 2 mm. die vaak waaiervormig vertakt zijn op hout of steen. De draden zijn donkerbruin of grijzig van kleur en worden vaak aangezien voor wortels van boompjes. Huiszwam is moeilijker te herkennen maar hier zijn soms vruchtlichamen te zien. Deze zijn bruin van kleur met een witte rand hieromheen. In sommige gevallen is er op het houtwerk een roestbruine poeder te zien. De zwambestrijding is bij alletwee soorten hetzelfde.

Ontwikkeling van de zwam

Hout heeft onder normale omstandigheden een vochtgehalte van minder dan 20%. Als het hout door vochtige omstandigheden toch een vochtgehalte krijgt van meer dan 20% dan kan zwam zich snel ontwikkelen.Het is hierom dan ook noodzakelijk om de oorzaak van het vochtprobleem te ontdekken en dit op te lossen. De meest voorkomende vochtoorzaken zijn: optrekkend vocht, doorslaand vocht, slechte ventilatie in kruipruimtes waardoor condens ontstaat, slechte hemelwater afvoer en lekkages.

Tijdens de zwaminspectie in de kruipruimte (mits goed bereikbaar) zal er dus niet alleen op zwam gecontroleerd worden en in hoeverre deze zich ontwikkeld heeft, maar ook wordt er onderzocht waar de zwam zijn vocht vandaan haalt om zich verder te verspreiden op zoek naar hout.

Schade die zwam aanricht

Zwam kan aan houtconstructies ernstige schade toebrengen. Vooral in kruipruimtes kan de zwamaantasting jarenlang ongestoord doorwoekeren omdat men hier geen zicht op heeft. Als u het gevoel krijgt dat de vloer erg begint  te veren of verzwakken en er hangt een muffe geur in de kruipruimte bel dan direct de specialist om een zwaminspectie gratis uit te laten voeren.

Zwamproblemen lossen zich niet zomaar vanzelf op, maar Bestkil zwambestrijding heeft wel de oplossing.

Contact
Open WhatsApp
Welkom bij Bestkil! Kunnen wij u helpen?
of scan de code
Welkom bij Bestkil. Stuur hier uw bericht, wij helpen u graag!