Houtworm, houtworm bestrijden en houtwormbestrijding

/Houtworm, houtworm bestrijden en houtwormbestrijding
Houtworm, houtworm bestrijden en houtwormbestrijding2019-04-23T14:51:12+02:00

Alvorens houtworm te bestrijden is het belangrijk te weten of deze houtaantaster werkelijk nog actief is. Dit is duidelijk te constateren doordat er boormeel rond de uitvlieggaatjes ligt. De gewone houtwormkever of houtwormlarve is het meest voorkomende houtvernielende insect in Nederland.

In de meeste gevallen van een houtwormplaag is een oppervlaktebehandeling met een bestrijdingsmiddel afdoende. Het houtwormbestrijdingsmiddel wordt rijkelijk op het hout gespoten om goed in te dringen voor een jarenlang houtwormvrij resultaat.

Voordat het houtwerk kan worden behandeld tegen houtworm moet het voldoende stofvrij worden gemaakt. Een schoon oppervlak garandeert een optimale opname van de bestrijdingsvloeistof en daarmee een perfect resultaat tegen houtwormen. Daarnaast mag het houtwerk niet behandeld zijn met verf, lak, was of andere middelen, dit om een goede indringing van de vloeistof te garanderen.

De met houtworm aangetaste ruimtes dienen goed bereikbaar en leeg te zijn om al het houtwerk goed te kunnen behandelen. De gespoten ruimtes dienen na de houtwormbestrijding goed geventileerd te worden en men mag er niet landurig in verblijven. De duur van het ventileren hangt natuurlijk af van de grote van het behandelde object en de ventilatie mogelijkheden. Bestkil geeft u 10 jaar garantie op deze houtwormbestrijdingen. Al onze producten zijn op de Nederlandse markt toegelaten door het CTB (College voor Toelating Bestrijdingsmiddelen).

Uiterlijk houtworm

Een volwassen gewone houtwormkever is tussen 2.4 en 6mm, donkerbruin en heeft een gewelfd halsschild. Op het dekschild zijn rijen kleine puntjes te zien. De larve zit in het hout en is dus niet zichtbaar, is ca. 6mm lang, geelachtig wit en licht gekromd.

Ontwikkeling van de houtworm

Ontwikkelingsduur van ei tot volwassen houtworm is ca. 3 jaar; het wijfje legt 30 tot 40 eitjes. De houtwormkevers worden in de zomer gesignaleerd; hun uitvliegopeningen zijn cirkelvormig, diameter 1 tot 2mm.

In mei t/m augustus komen de kevers uit het hout tevoorschijn; ze gaan dan paren, waarna de vrouwtjes eitjes leggen. De meest gunstige temperatuur voor de ontwikkeling van de houtwormlarven is 15 tot 25 graden C.

Leefwijze houtworm

Gewone houtwormlarven tasten zowel loof- als naaldhout aan.  De structuur van het boormeel is korrelig. De larven van de gewone houtwormkevers boren zich direct nadat ze uit het ei komen in het hout, waar ze gangen boren met een doorsnede van ongeveer 0.5mm. deze boorgangen zijn gevuld met boormeel. Vaak vindt men hoopjes boormeel onder of op het hout. Uit de gaatjes (zo groot als speldeknopjes) die men in het hout ziet is een houtwormkevertje gekomen waarna deze gaat paren en er ongeveer 30 tot 40 eitjes door het vrouwtje gelegd worden, vaak in dezelfde ruimte waar ze ook uit het hout gekomen zijn.

Schade die houtworm aanricht

De houtwormlarven boren gangen in het hout en kunnen daarmee houtconstructies, vloeren en meubels beschadigen of vernielen.

Gewone houtwormkevers komen voor zowel in loof- en naaldhout dat in gebouwen verwerkt is. De door de houtworm aangerichte schade is in het beginstadium van de aantasting nog niet bedreigend voor de houtconstructies maar na enkele jaren is de populatie zo enorm gegroeid dat er wel zwaktes in de constructies kunnen ontstaan.

Dan  zullen er ingrijpende en dure maatregelen nodig zijn om delen van de houtconstructies te vervangen.

Neem hierom direct contact op met Bestkil houtwormbestrijding om meer schade te voorkomen.

Contact