Boktor bestrijding

/Boktor bestrijding
Boktor bestrijding2019-04-23T14:51:02+02:00

Alvorens een boktorbestrijding uit te kunnen voeren dient er eerst een gratis inspectie gedaan te worden. Boktor is in Nederland de ergste houtvernieler die in korte tijd de houtconstructie ernstige schade kan toebrengen, hierom is een uitgebreide boktorinspectie noodzakelijk.

Aangebrachte verf, beits of waslagen dienen, om een optimale indringen te garanderen van het boktorbestrijdingsmiddel, worden verwijderd.

bestkil_ongediertebestrijding_boktor3Er zijn 3 mogelijkheden om  boktor te bestrijden. De eerste manier geldt voor dunne planken en balken, hier worden de boorgangen opengekrabt en wordt het houtwerk ingespoten met een boktorbestrijdingsmiddel. De tweede mogelijkheid is het injecteren van dikkere balken met speciale houtpluggen. Deze worden in de balken geboord en wordt er onder hoge druk een boktorbestrijdingsmiddel in geinjecteerd. Zo worden de hele balken verzadigd met het boktorbestrijdingsmiddel voor een boktorvrij resultaat. De derde mogelijkheid kan worden toegepast als de boktorplaag  ernstig is en in de hele houten constructie verspreid blijkt te zitten. Het is dan een mogelijkheid om te kiezen voor een begassing. Kijk hiervoor bij de index Begassing.

Uiterlijk boktor

Een volwassen huisboktor is 1.2 tot 3cm lang, bruinzwart en heeft 2 grijsachtige vlekken. Deze 2 grijzige vlekken op hun dekschild zijn specifiek voor de boktor. Deze boktorkevers kunnen worden geconstateerd als ze uit het hout zijn gekomen en vooral in de zomerperiode. De boktorlarve die de schade veroorzaakt  heeft een lengte tot 3 cm, is geelachtig wit en heeft goed ontwikkelde kaken.

Ontwikkeling van de boktor

De boktor heeft een volledige gedaante verwisseling. Ontwikkelingsduur van ei tot volwassen huisboktor: 5 tot 10 jaar. Eistadium: 1 tot 2 weken, larvestadium 5 tot 10 jaar, popstadium 2 tot 4 weken, imagostadium 3 tot 4 weken. In juni t/m september komen de kevers uit het hout om te gaan paren, waarna het vrouwtje ca. 200 eitjes legt. Een temperatuur van 22 graden C en hoger is gunstig voor de ontwikkeling van de huisboktorlarve.

Leefwijze boktor

De uit de eitjes komende boktorlarven boren zich ter plaatse in het hout en maken daarin boorgangen die geheel met boormeel gevuld worden en een ovale doorsnede hebben. Ook de uitvliegopeningen zijn kenmerkend ovaal.

Het houtoppervlak is vaak rimpelig als gevolg van de druk uit de boorgangen op het dunne fineerlaagje dat nog intact gebleven is. Er blijft slechts een zeer dun laagje hout aanwezig, waardoor de boktor later een uitvliegopening knaagt. De uitvliegopening is ovaal, lengte 6 tot 9mm, gewoonlijk met een gerafelde rand.

Het boktor boormeel vertoont cilindrische deeltjes en heeft daardoor een unieke structuur: korte ronde stafjes met grof poeder.

Schade die boktor aanricht

Het houtoppervlak is vaak rimpelig door de druk uit de boorgangen op het dunne fineerlaagje, dat nog intact is gebleven. De boorgangen zijn aanvankelijk recht, daarna kronkelend en tot ca. 4.5 mm breed. Het boktor boormeel ziet men vaak als cilindrische deeltjes. Bij een actieve aantasting komt dit boormeel uit gangen en gaten omlaag. Bij warm zomerweer kan men de boktor in het hout horen knagen. Vaak worden dakconstructies aangetast waarbij zelfs dikke balken in een aantal jaren kunnen worden verpulverd.

Wacht dus niet af met meer schade als gevolg maar bel de specialist Bestkil boktorbestrijding.

Contact