Boktor bestrijding

/Boktor bestrijding
Boktor bestrijding2022-05-30T11:41:11+02:00

Boktor bestrijden

Voordat er een boktorbestrijding uitgevoerd kan worden, dient er eerst een gratis inspectie gedaan te worden. De boktor is in Nederland de ergste houtvernieler die in korte tijd de houtconstructie ernstige schade kan toebrengen. Hierdoor is uitgebreide boktor inspectie noodzakelijk.

Om het optimale indringen van het boktor bestrijdingsmiddel te garanderen, dienen aangebrachte verf, bijt of waslagen te worden verwijderd.

bestkil_ongediertebestrijding_boktor3Er zijn drie mogelijkheden om boktor te bestrijden. De eerste manier geldt voor dunne planken en balken. Hier worden de boorgangen opengekrabt en wordt het houtwerk ingespoten met een boktor bestrijdingsmiddel. De tweede mogelijkheid is het injecteren van dikkere balken met speciale houtpluggen. Deze worden in de balken geboord. Vervolgens wordt er onder hoge druk een boktor bestrijdingsmiddel in geïnjecteerd. Zo worden de hele balken verzadigd met het boktor bestrijdingsmiddel voor een boktor vrij resultaat. De derde mogelijkheid kan worden toegepast als de boktorplaag ernstig is en in de hele houten constructie verspreid blijkt te zitten. Het is dan een mogelijkheid om te kiezen voor een begassing. Kijk hiervoor bij de index Begassing.

Uiterlijk boktor

Een volwassen huisboktor is 1.2 tot 3cm lang. De huisboktor is bruinzwart en heeft twee grijsachtige vlekken. Deze twee grijzige vlekken op hun dekschild zijn specifiek voor de boktor. De boktorkevers kunnen worden geconstateerd als ze uit het hout zijn gekomen. Dit gebeurt veelal in de zomerperiode. De boktorlarve die de schade veroorzaakt heeft een lengte tot 3 cm, is geelachtig wit en heeft goed ontwikkelde kaken.

Ontwikkeling van de boktor

De boktor heeft een volledige gedaanteverwisseling. De ontwikkelingsduur van ei tot volwassen huisboktor is 5 tot 10 jaar. Eistadium: 1 tot 2 weken, larvestadium 5 tot 10 jaar, popstadium 2 tot 4 weken, imagostadium 3 tot 4 weken. In juni t/m september komen de kevers uit het hout om te gaan paren, waarna het vrouwtje circa 200 eitjes legt. Een temperatuur van 22 graden Celsius en hoger is gunstig voor de ontwikkeling van de huisboktorlarve.

Leefwijze boktor

De boktorlarven boren zich ter plaatse in het hout en maken hierin boorgangen die geheel met boormeel gevuld worden. Deze boorgangen hebben een ovale doorsnede. Ook de uitvliegopeningen zijn kenmerkend ovaal.

Het houtoppervlak is vaak rimpelig als gevolg van de druk uit de boorgangen op het dunne fineerlaagje dat nog intact gebleven is. Er blijft slechts een zeer dun laagje hout aanwezig, waardoor de boktor later een uitvliegopening knaagt.

Het boktor boormeel vertoont cilindrische deeltjes en heeft daardoor een unieke structuur. Deze structuur bestaat uit korte ronde staafjes met grof poeder.

Schade die boktor aanricht

Het houtoppervlak is vaak rimpelig door de druk uit de boorgangen op het dunne fineerlaagje, dat nog intact is gebleven. De boorgangen zijn aanvankelijk recht, daarna kronkelend en tot ca. 4.5 mm breed. Het boktor boormeel ziet men vaak als cilindrische deeltjes. Bij een actieve aantasting komt dit boormeel uit gangen en gaten omlaag. Bij warm zomerweer kan men de boktor in het hout horen knagen. Vaak worden dakconstructies aangetast waarbij zelfs dikke balken in een aantal jaren kunnen worden verpulverd. Herkent u één of een aantal aspecten, aarzel niet om contact op te nemen. Naarmate de tijd kan deze schade, en hiermee de kosten, behoorlijk oplopen.

Met Bestkil – uw boktorbestrijder heeft u de oplossing voor het verwijderen van boktorren

Wacht dus niet af met meer schade als gevolg maar bel de specialist Bestkil boktorbestrijding.

Contact
Open WhatsApp
Welkom bij Bestkil! Kunnen wij u helpen?
of scan de code
Welkom bij Bestkil. Stuur hier uw bericht, wij helpen u graag!