Gassen, begassing en begassingsbehandeling

/Gassen, begassing en begassingsbehandeling
Gassen, begassing en begassingsbehandeling2019-04-23T14:50:55+02:00

Uw gehele woning/pand voor 100% boktor en houtwormvrij.

Sinds kort is het weer toegelaten om met een gasvormig bestrijdingsmiddel, genaamd Vikane, te  gassen tegen houtaantastende insecten. Deze manier van bestrijden biedt  enorm veel mogelijkheden, waaronder het begassen van woningen, kerken, boten en dergelijke.

Bestkil kan begassingen, samen met een specialistische collega, op een zeer professionele manier voor u  verzorgen. De te behandelen objecten worden geheel ingepakt met speciaal hiervoor bestemde kleden. Met een begassingsbehandeling wordt 100% van de houtaantastende insecten (o.a.  houtworm, boktor,  spinthoutkever of bonte knaagkever) in alle voorkomende stadia  gedood en hoeven er geen  sloopwerkzaamheden plaats te vinden.

Een nieuw begassingsmiddel maakt het mogelijk om houtvernielende insecten, zoals onder andere  boktor, spinthoutkever, bonte knaagkever en houtworm in alle voorkomende stadia 100 procent af te  doden. Bestkil  is voor het begassen van woningen tegen houtaantasters de specialist. Het in samenwerking collegabedrijf heeft meerdere speciaal opgeleide en gecertificeerde  medewerkers om woningen te kunnen begassen. Deze medewerkers zijn begassingsspecialisten en  worden aangestuurd door een gecertificeerde gassingsleider.

Werkwijze begassingsbehandeling

Om uw woning te laten begassen tegen houtaantasting zal allereerst een gratis en vrijblijvende  inspectie van uw woning  plaatsvinden. Bestkil komt bij u op locatie langs om een  uitgebreide analyse uit te  voeren naar de aard van de houtaantasting in uw woning. Vervolgens  wordt in kaart gebracht wat  de ideale  begassingsbehandeling is en op basis hiervan ontvangt u van ons een vrijblijvende  offerte op maat. Na  opdrachtverstrekking maken wij een vervolgafspraak met u om de begassingsbehandeling definitief te  maken, hetgeen  resulteert in een gasplan.

Het gasplan is een geheel op uw situatie toegespitst plan van aanpak, waarin  gedetailleerde  informatie staat omtrent de werkzaamheden van de vergassing, te nemen veiligheidsmaatregelen,  aandachtspunten, et  cetera. Het gasplan wordt uitgebreid en zorgvuldig met u en diverse instanties (politie, brandweer,  ministerie van VROM)  besproken. Hierdoor bent u verzekerd van een veilige en effectieve begassingsbehandeling van uw  object.

Voordelen woning begassen

– Uw gehele woning wordt behandeld;
– Er hoeven geen sloopwerkzaamheden plaats te vinden;
– De houtaantasters worden in alle voorkomende stadia met 100 % zekerheid afgedood.

Voor meer informatie kunt u contact met Bestkil opnemen en een geheel vrijblijvende inspectie aanvragen.

Contact
Open WhatsApp
Welkom bij Bestkil! Kunnen wij u helpen?
of scan de code
Welkom bij Bestkil. Stuur hier uw bericht, wij helpen u graag!